Typy emocí

Každý den člověk zažívá různé druhy emocí a pocitů. A mají svůj vlastní záměr, ale o které stojí za to mluvit.

Typy a funkce lidských emocí

Předtím, než mluvíme o typech a vlastnostech pocitů, je třeba pochopit pojetí emocí a jak se liší od pocitů. Pocity se týkají vztahu člověka k různým jevům a objektům reality. Emoce jsou reakce člověka na různé podněty, zhruba řečeno, toto je zvláštní varianta smyslů.

Klasifikace emocí a jejich rozpad na druhy je obtížné. Samozřejmě, emoce lze rozdělit na pozitivní a negativní emoce, ale toto rozdělení bude podmíněno. Například hněv a hněv ve většině případů povede k negativním emocím, ale v některých případech mohou být takové pocity prospěšné. Proto se častěji používá klasifikace typů emocí ve vztahu k různým sférám života. Rozlišujte následující formy a typy emocí.

 1. Vyšší vzdělání. Splňují nejvyšší společenské potřeby - lásku k vlasti, jejich lidi a jiné lidi.
 2. Morální. Pocity pocítily společnost, sebe - přátelství, svědomí, láska a jiné emoce, které jsou odpovědné za mezilidské vztahy.
 3. Praxic. Vzniká v procesu pracovního výkonu, který souvisí s jeho úspěchem a ne úspěchem.
 4. Intelektuální. Vznikající s duševní činností, stabilní a trvalé pocity. Zvědavost, překvapení, radost z poznání pravdy.

Když jste se zabývali typy emocí, můžete začít popsat jejich základní funkce, jsou zde následující typy.

 1. Motivační-regulační. Tato funkce je vyjádřena v tom, že emoce jsou často motivujícím faktorem, modelují lidské chování.
 2. Komunikativní - vnější projev emocí pomáhá člověku komunikovat s ostatními lidmi.
 3. Signál. Emoce, reakce na podněty dávají člověku příležitost pochopit, která z potřeb musí být naplněna.
 4. Ochranná funkce, která vám umožní reagovat na nebezpečí a uložit osobu z potíží.

Druhy pozitivních emocí a jejich krátké charakteristiky

 1. Zájem je podmínkou, která pomáhá rozvíjet dovednosti, dovednosti a získávání nových poznatků.
 2. Joy je stav, který svědčí o co největší možné spokojenosti jedné ze svých skutečných potřeb. A tak tento pocit je jasnější, tím méně je pravděpodobné získání toho, co jste chtěli. Někdy radost může růst do potěšení, euforie, radosti.
 3. Soucit - může být založen na společných zájmech a zálibách, sexuální přitažlivosti. Tento pocit se za určitých okolností může vyvinout v obdiv, přátelství, lásku, respekt, důvěru.

Typy negativních emocí a jejich stručné charakteristiky

 1. Utrpení - souvisí s získáním informací o neschopnosti uspokojit důležité životní potřeby, často se vyskytuje ve formě stresu.
 2. Hněv je způsoben vznikem neočekávaných překážek v cestě uspokojení potřeby, která je pro člověka nesmírně důležitá. Obvykle má tato emoce podobu efektu, který není příliš dlouhý.
 3. Znečištění - je způsobeno okolnostmi, objekty, lidmi, jejichž kontakt s tím způsobuje ostré rozpor s morálními, estetickými, ideologickými principy člověka. V kombinaci s hněvem v mezilidských vztazích může vyvolat agresivitu.
 4. Důkaz je generován nesouhlasem v postojích člověka s chováním a životním postavením jiné osoby.
 5. Strach - se objeví, když obdržíte informace o možném ohrožení dobrých životních podmínek. Nemůže to být způsobeno skutečným nebezpečím, ale pomyslným, a to se liší od emocí utrpení.
 6. Shame - se objeví, když si uvědomíte nesoulad mezi jednáním, myšlenkami, normami obecně přijímané morálky nebo vlastním postojem.

Překvapení je neutrální emoce, ale je neuvěřitelně silné v nárazu a blokuje všechny předchozí emoce. Překvapení je způsobeno v důsledku neočekávaného vývoje okolností, které mohou přinést zájem.

Stojí za zmínku, že emoce jsou pro člověka nezbytné, jejich deficit (pozitivní i negativní) je obvykle tvořen filmy, knihami, sporty. Proto se snažím ovládat své vlastní emoce, musíme se snažit, aby nebyli necitliví, ale schopnost moudře přemýšlet v životních situacích.