Placentární abrupce

Při diagnóze poruchy placenty v porodnictví je obvyklé porozumět předčasnému oddělení místa dítěte od povrchu stěny dělohy. Takové porušení gestačního procesu má škodlivý vliv na vývoj plodu a často vede k jeho smrti. Zvažte toto porušení podrobněji, popisujte jeho typy, příčiny a metody terapie.

Jaké typy oddělení existují?

Poté, co jsme se zabývali skutečností, že k takovému přerušení placenty v současném těhotenství, přistoupíme k klasifikaci tohoto porušení.

Takže v závislosti na čase vývoje rozlišujte:

Po posouzení oblasti placenty, která je exfoliována, lékař provede diagnózu:

K čemu se může tato komplikace vyvinout?

Jak je patrné z výše uvedené klasifikace, může se takové porušení těhotenství vyvíjet jak v období samotného gestace, tak přímo během porodu. Tato skutečnost však nezávisí na tom, co způsobilo porušení.

Mezi faktory, které vyvolávají vývoj odbourávání placenty, je především třeba jmenovat následující:

Tyto důvody slouží jako vysvětlení, proč se odloučení může vyvinout během těhotenství. Pokud hovoříme o tomto porušení, ke kterému dochází během narození, je zpravidla způsobeno:

Jak se manifestuje a jaké jsou jeho stupně?

V závislosti na typu klinického obrazu existují 3 stupně závažnosti takového porušení, jako je placentární abrupce:

  1. Světlá forma. Jeho zvláštností je skutečnost, že není porušen celkový stav těhotné ženy. Existuje oloupání malé části placenty, které je doprovázeno uvolněním malého množství krve z genitálního traktu.
  2. Průměrný stupeň se vyznačuje odpojením 1/3 místa dítěte. Při vnějším krvácení je krev poměrně objemná, často se sraženinami. V břiše je bolest, což je nárůst děložního tónu. Fetální hypoxie se vyvíjí, což vyžaduje zásah lékařů.
  3. Velký stupeň. Existuje exfoliace 50% nebo více celé oblasti placenty. Celkový stav těhotné ženy se prudce zhoršuje, dochází k závažnému krvácení dělohy, plod zemře. Tento stav vyžaduje naléhavou hospitalizaci.

Co hrozí oddělení placenty a co dělat s vývojem?

Při výskytu prvních příznaků (bolest v dolní části břicha, krev z genitálního traktu, zvýšení tkáně dělohy, absence pohybu podlahy) je naléhavé vidět lékaře.

K určení stupně oddělení se provádí ultrazvuk. V závislosti na získaných datech vypracují lékaři plán další činnosti. Takže s nepatrným oddělením monitorujte a monitorujte, aby oblast nezvyšovala. Při úplném oddělení je nutné předčasné doručení. V počátečních stádiích v takových případech nelze plod zachránit.

Pokud mluvíme o tom, co může tato komplikace vést, pak je toto: