Známky stresu

Osoba města je zpravidla v stresující situaci: jedná se o práci a půjčky a potřebu splnit spoustu požadavků z různých stran a zaneprázdněný plán. Je důležité, abyste byli schopni rozpoznat příznaky nervového stresu, abyste měli čas neutralizovat, zatímco je to stále možné.

Dokonce i teď, když se psychologie jako věda vyvíjí poměrně dobře, znamení a mechanismus průběhu stresu je stále složitou záležitostí. Faktem je, že stres je hluboce subjektivní jev a to, co je pro jednu osobu relevantní, může být pro druhého zcela nepodstatné. To lze snadno potvrdit jednoduchým příkladem: je známo, že mnoho lidí "se chopí stresu". Nicméně, spolu s tím, je mnoho lidí, kteří nemohou jíst a zhubnout v stresové situaci.

Takže pojďme zvážit ty znaky, které se mohou projevovat v různých kombinacích u lidí.

1. Duševní známky stresu:

2. Emoční známky stresu:

3. Fyziologické známky stresu:

4. Behaviorální příznaky stresu:

Známky silného stresu zpravidla spočívají v hojnosti symptomů na všech úrovních a také ve vysokém stupni intenzity.