Ikona "Spasitel není rukama" - od toho, co chrání, v čem pomáhá?

Skvělý pro věřící je ikona "Spasitel neuskutečněný rukama" - jeden z nejranějších ortodoxních obrazů, kde je zastoupena Kristova tvář. Význam tohoto obrazu je srovnán s ukrižováním. Existuje několik seznamů předložených známými autory.

"Spasitel není rukama" - historie původu

Mnoho lidí si uvědomovalo, odkud pochází obraz Kristovy tváře, pokud o tom není v Bibli napsáno nic a církev zachovává minimální popis vzhledu? Dějiny ikony "Spasitel neuskutečnily rukama" naznačují, že podrobnosti o této osobě dostaly do pozornosti římský historik Eusebius. Guvernér města Edessa, Avgar, byl vážně nemocný a poslal umělce Krista, aby napsal svůj portrét. Nedokázal se s tímto úkolem vyrovnat, protože byl oslepen božským zářezem.

Pak Ježíš vzal látku (ubrus) a otřel si obličej. Začal se tu zázrak - odtlačení obličeje se do této záležitosti přeneslo. Obraz se nazývá "nečiní rukama", protože nebyl vytvořen lidskými rukama. Tak se objevila ikona nazvaná "Spasitel neuskutečnil rukama". Umělec vzal látku tváří králi, který ho vzal do rukou a byl uzdraven. Od té doby obraz učinil mnoho zázraků a pokračuje v této práci až dodnes.

Kdo napsal "Spasitele, který není rukama"?

První seznam ikon se začal objevovat ihned po založení křesťanství v Rusku. Předpokládá se, že se jednalo o byzantské a řecké kopie. Ikona "Spasitel neuskutečnil rukama", jehož autorem byl samotný Spasitel, nechal král Avgar a jeho popis se nám dostal prostřednictvím dokumentů. Existuje několik důležitých detailů, které byste měli věnovat pozornost při zvažování portrétu:

  1. Záležitost s otisky prstů byla roztažena na dřevěnou základnu a tento obraz je jediným obrazem Ježíše jako lidské bytosti. V jiných ikonách je Kristus zastoupen nebo s některými atributy nebo vykonává určité činnosti.
  2. Obraz "Spasitele neuskutečneného rukama" je povinně studován ve škole malířů ikon. Kromě toho musí seznam uvést jako svou první samostatnou práci.
  3. Pouze na této ikoně je Ježíš zastoupen nimbusem uzavřeného typu, který je symbolem harmonie a naznačuje dokončení světa.
  4. Další důležitou nuancí ikony "Spasitel není rukama" - tvář Spasitele je zobrazena symetricky, ale pouze oči jsou mírně zkosené na straně, což dělá obraz živější. Obraz je symetrický nejen proto, že naznačuje symetrii všeho, co Bůh vytvořil.
  5. Spasitelova tvář nevyjadřuje ani bolest, ani utrpení. Při pohledu na obraz můžete vidět klid , rovnováhu a osvobození od všech emocí. Mnoho věřících považuje jej za ztělesnění "čisté krásy".
  6. Ikona ukazuje chvění, ale obrázky zobrazují nejen hlavu, ale i ramena, ale zde chybí. Tento detail je interpretován různými způsoby, takže se věří, že hlava naznačuje nadřazenost duše nad tělem a slouží také jako připomínka, že hlavní věcí pro církev je Kristus.
  7. Ve většině případů je obličej zobrazen na pozadí tkáně s různými typy záhybů. Existují možnosti, kdy je portrét zobrazen proti cihlové zdi. V některých tradicích, plátno spočívá na křídlech andělů.

"Spasitel neuskutečnil rukama" Andrey Rublev

Dobře známý umělec představil světu velké množství ikon a obraz Ježíše Krista měl pro něj velký význam. Autor má své snadno rozpoznatelné rysy, například měkké přechody světla do stínu, které jsou naprosto opačné než kontrasty. Ikona "Spasitel neuskutečněný rukama", který napsal Andrej Rublev, zdůrazňuje mimořádnou měkkost Kristovy duše, pro kterou byl použit jemný teplý rozsah. Z tohoto důvodu se ikona nazývá "luminiferous". Obraz představovaný umělcem byl opakem byzantských tradic.

"Spasitel není vyroben rukama" Simon Ushakov

V roce 1658 vytvořil umělec své nejslavnější dílo - tvář Ježíše "Spasitele, který nebyl vyroben rukama". Ikona byla napsána pro klášter, který se nachází v Sergiev Posad. Má malou velikost - 53x42 cm. Ikona Šimona Ushakova "Spasitel neuskutečnily rukama" byl namalován na stromu pomocí tempery a autorem pro psaní uměleckých technik charakteristických pro tuto dobu. Obraz je zvýrazněn plným výkresem funkcí obličeje a černobílým přenosem hlasitosti.

Co pomáhá ikoně "Spasitel neuskutečnil rukama"?

Skvělý obraz Ježíše Krista se může stát věrným ochráncem lidu, ale pro toto je nutné s ním vytvořit dialog modlitby. Máte-li zájem o to, co chrání ikona "Spasitel neuskutečnená rukama", pak stojí za to vědět, že chrání před četnými nemocemi a různými negativními, které se zaměřují na osobu zvenčí. Kromě toho se modlit před obrazem o zachrání duše, pro blízké lidi a děti. Upřímné výzvy pomohou zlepšit pohodu, najít práci a zvládnout různé sekulární záležitosti.

Modlitba "zachráním svatou tvář"

Můžete se obrátit na obrázek podle vlastních slov, hlavní věcí je udělat to s čistým srdcem. Nejjednodušší modlitba, která je známa každé věřící osobě, je "náš Otec". To bylo dáno lidem samotným Ježíšem během jeho pozemského života. Existuje další jednoduchá modlitba "I Save the Spaser", jejíž text je uveden níže. Přečtěte si je každý den kdykoli to srdce vyžaduje.

Akathist "Ušetřím svatou tvář"

Chvalozpěv nebo akathist, stejně jako modlitba slouží k obrácení se k vyšším mocnostem za pomoc. Může být čten samostatně doma. Akathist "Uložte svatou tvář", jejíž text lze jednoduše poslouchat, pomáhá zbavit se špatných myšlenek, získávat neviditelnou podporu a věřit v sebe. Nezapomeňte, že zpěv musí stát, kromě zvláštních případů (v případě problémů se zdravím).