Kolovrat - význam

Ve starověku přisuzovali Slovanům značný význam symbolům. Byly používány jako amulety, ale také pro navázání kontaktů a projevování úcty k bohům. Kolovrat je nejslavnějším symbolem, ale to, co to znamená, je známo jen několika. Budeme se snažit obnovit nespravedlnost a porozumět významu a působení tohoto znamení na osobu.

Co znamená Kolovrat?

Tento symbol je znázorněn jako kruh s ohnutými paprsky v jednom směru. Představuje roční rotaci slunečního disku a nekonečnost vesmíru. Strážce kombinuje čtyři prvky a čtyři roční období, což je přesně to, co se projevuje ve slunečních paprscích, které jsou přesně osm. Objevil se ve starém Rusku. Znamení slunce bylo považováno za nejsilnější, protože to bylo nebeské tělo, Slované nazývali stvořitelem všeho na zemi. Naši předkové věřili, že obrazy Kolovratu byly obdařeny zvláštní energií. Byl malován na stěnách domu, aby ho ochránil před negativním vlivem zvenčí. Kresba v podobě slunce s paprsky se nachází na oděvech, pokojích, ozdobách apod. Válečníci šli do bitvy s vlajkami, na kterých byl vyobrazen Kolovrat.

Astrologové dokázali určit význam symbolu "Kolovrat". Zjistili, že pokud použijete imaginární linku k připojení polární hvězdy, bodů zimy, letního slunovratu a bodů podzimní nebo jarní rovnodennosti, získáme část tohoto znamení. V důsledku toho se dospělo k závěru, že původně Kolovrat měl být schopen kdykoli určit hvězdy svou vlastní polohu.

Význam značky "Kolovrat" v závislosti na směru paprsků

Symbol může být znázorněn paprsky ohnutými ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček. Ve staroslovenském jazyce se toto nazývalo solí a anti-fyziologickým roztokem. V prvním případě, když jsou paprsky směřovány ve směru hodinových ručiček, amulet se vztahuje k dobrým symbolům. Mít takový talisman je schopen rozpoznat čistotu myšlenek a učit se podstatu. Takové označení je považováno za mužské. Ve druhém případě, to znamená, když jsou paprsky směřovány proti směru hodinových ručiček, symbol má spojení s druhým světem. Držitelé takového talismanu mohou odhalit přirozené psychické schopnosti a jiné magické schopnosti. Do značné míry se také zlepšuje intuice. Takový symbol je považován za ženský amulet.

Význam amuletu "Kolovrat"

Od starověku byl použit symbol pro výrobu amuletů. V podstatě bylo pro toto použito zlato, které ztělesňovalo barvu slunce. Tam jsou také varianty jiných žlutých kovů. Pro Magi byl Kolovrat důležitou složkou různých rituálů, protože příznivě ovlivňuje magické schopnosti. Obecně je symbolem amulet s obrovskou energií. Mít takový talisman, člověk se nemůže bát zlého oka a jiného negativního vlivu ze strany.

Slavnostní amulet "Kolovrat" může být zastoupen v několika formách:

  1. Slunce s osmi paprsky. Mít takového opatrovníka je obdařena silou Slunce.
  2. Slunce se šesti paprsky. Toto označení se nazývá také perunovo kolo. Díky němu můžete získat Perunovu ochranu.
  3. Slunce se čtyřmi paprsky. Tento amulet je symbolem ohně na zemi.

Lidé, kteří vlastní amulet "Kolovrat", se stávají oblíbenými štěstí. Pouze dobří lidé mohou počítat s jeho pomocí.

Pokud jste si zakoupili takový talisman , musí být účtován. Chcete-li to provést, držte jej několik hodin v tekoucí vodě. V ideálním případě, pokud můžete dát do řeky. Díky tomu bude amulet vyčištěn. Poté musí být provedeno třikrát přes oheň. Nejlepší, jestli je to oheň ze dřeva. Udržujte s sebou talisman tři dny nepřetržitě, což vám umožní nabít si vlastní energii.